New Trends in personnel management, Bratislava, Slovakia

 

   On 17th March, I’m in Bratislava, Slovakia for Trenkwalder’s New Trends in personnel management conference, where I’ll be presenting on HCM.

The forthcoming 16th Year Annual Conference NEW TRENDS Personnel Management will be held on 17 March 2010 (Wednesday) in the congress hall Austria Trend Hotel Bratislava. As well as the success with 15 years of constantly trying to bring you something new and inspiring of human resource management, this year we start a new tradition, which exalts our conference on 1 Czecho-Slovak Congress – New trends in personnel management 2010th Given the current labor market situation, the upcoming congress will be held in a spirit link HR and business processes with the name "HR AS A BUSINESS PARTNER”.

Prestigious scientific event is intended primarily to senior managers, personnel managers and specialists in human resources management. Every year, will welcome around 150 participants and speakers from the Czech Republic and abroad. This day will bring you many new stimuli, information, rare meeting with colleagues in human resources and exchange valuable experiences.

 

Pripravovaný 16. ročník každoročnej konferencie NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE sa uskutoční 17. marca 2010 (streda) v kongresovej sále Austria Trend Hotel Bratislava. Keďže sa aj po úspešných 15-tich ročníkoch neustále snažíme priniesť Vám niečo nové a inšpirujúce z oblasti riadenia ľudských zdrojov, tento rok začíname s novou tradíciou, ktorá našu konferenciu povyšuje na 1. česko-slovenský kongres – NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MANAŽMENTE 2010. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu práce sa pripravovaný kongres bude niesť v duchu prepojenia HR a business procesov s názvom „ HR AKO BUSINESS PARTNER“.

Prestížne odborné podujatie je určené predovšetkým vrcholovým manažérom, personálnym manažérom a špecialistom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Každoročne privíta okolo 150 účastníkov a prednášajúcich zo Slovenska, Českej Republiky i zahraničia. Tento deň Vám prinesie veľa nových podnetov, informácii, vzácne stretnutia s kolegami z oblasti ľudských zdrojov a výmenu cenných skúseností.

 

If you’re attending, come and let me know you’ve read this on my blog.  And if you’re otherwise in Bratislava on 17 March, I’ll be at the Austria Trend Hotel – give me a call and come and say hello.

 

 

  • Consulting – Research – Speaking  – Training -  Writing
  • Strategy  -  Talent  -  Engagement  -  Change and OD
  • Contact  me to  create more  value for  your business
  • jon [dot] ingham [at] strategic [dash] hcm [dot] com

.Link to original post

I graduated from Imperial College, London in 1987 and joined Andersen Consulting (now Accenture) as a systems development consultant. After ten years in IT, change and then HR consulting, I joined Ernst & Young as an HR Director, working firstly in the UK, and then, based in Moscow, covering the former USSR.More recently, I have worked as Head of HR Consulting for Penna and Director of Human Capital Consulting for Buck Consultants (the HR consultancy owned by ACS).

Uncategorized

Leave a Reply